Jedna z nejstarších restaurací ve Vizovicích

Historie

Zámecká Vrátnica je zřejmě nejstarší Vizovická restaurace. Jméno Zámecká Vrátnica se objevuje v kronice města Vizovice už před rokem 1670 a patřilo zámeckému šenku, který stál na místě nynějšího průjezdu do zámku Vizovice. Šenk Zámecká Vrátnica byl v roce 1670 převeden do domu naproti zámku (nynější restaurace) se stejným názvem. Zámecký šenk vyhořel a na jeho místě byl postaven vrchnostenský dům, kterému bylo v pozemkové knize (1777) přiděleno popisné číslo 354 (trvá dodnes). V nedávné minulosti se ze stylové restaurace stal bufet a později pivnice. Začátkem roku 2011 proběhla rekonstrukce a vnitřní úpravy prostor do dnešní podoby.